slideshow


torsdag den 4. april 2013

Målerudskiftning

Udskiftninger af de gamle selvaflæsnings måler til nye digital målere (vandværket aflæser forbrug digitalt) forløber efter den fastlagte plan om færdiggørelse med udgangen af indeværende år. Status på udskiftningen og dermed, hvilke områder der mangler, forventer vi ligeledes, at kunne oplyse i uge 44.

Det er TotalVVS, Thisted, der forstår udskiftningen for Klitmøller Vandværk.