slideshow


onsdag den 30. november 2016

Måleraflæsning

I uge 50 og 51 fjernaflæser bestyrelsen i  KlitVand alle vandmålere i Klitmøller. Det sker automatisk, og forbrugerne her skal ikke foretage sig noget. 
Forbrugerne i Vester Vandet har modtaget selvaflæsningskort til aflæsning af vandmåleren. Udfyldes og afleveres/indsendes til vandværket.