slideshow


lørdag den 31. december 2016

Godt Nytår

Kære vandkunde, 
Vi ønsker alle forbrugere i Klitmøller og Vester Vandet en rigtig festlig nytårsaften og et godt nytår. 
Vores hjemmeside lukker ned ved årsskiftet Men en ny hjemmeside ser dagens lys primo januar. Her får vi mere
plads til fotos og fortællinger fra Vandværket, så vi hele tiden kan informere bedst muligt til Jer, som er forbrugerne.
Med ønsket et godt nytår, kan vi også oplyse, at årets generalforsamling er fastlagt til lørdag den 15. april – det er Påskelørdag.

Hvorfor denne dato? Det kan du læse mere om, når det nye side går i luften