slideshow


onsdag den 18. oktober 2017

KlitVand Informerer

Korttids-lukning af vand på mandag!

Mandag den 23. oktober 2017

fra kl. 13.oo til senest kl. 15.oo

lukkes der for vandtilførslen til Klitmøller by.

Det sker som følge af et garantieftersyn af Vandværkets pumper. Det vil derfor være en god idé, at sikret sig ”vandforsyning” forinden kl. 13.

På forhånd tak for en positiv forståelse.

Bestyrelsen
KlitVand/Vandværk-Klitmøller!
Påkrævet kontakt til den Driftsansvarlige kan ske på Mobil 2336 3018!

mandag den 25. september 2017

Vinteren kommer

Klitmøller og Vester Vandet: Sommerhusejere/Fritidshuse. Husk at lukke for vandet eller frostsikre, inden ud lukker ned for vinteren, så vandskader undgås. 
Hjælp os samtidig med, at spore eventuelle lækager på rørføringerne. Ring straks til den Driftsansvarlige, hvis du ser noget unormalt!

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog

Brud på rørledning....

Klitmøller:  Der har været et brud på rørledningen på den sydlige del af Vangsåvej, hele Klitstien og Pinbak her til formiddag. Årsagen er et gravearbejde.
KlitVand har været i gang med at udbedre skaden, så alle igen kan få friskt vand i hanerne. Kl. 13 i dag mandag er der fortsat en uregelmæssighed, idet en af 
Sikkerhedsventilerne i området ikke opfører sig normalt, men der arbejdes intens på sagen.  Vi kan også oplyse, at der fredag aften blev konstateret et brud
på en af rørføringerne, i det område ved Åen ved Vestermøllevej, hvor der arbejdes med tunge maskiner og opgravninger. Denne rørbrud blev reetableret efter
et par timer. 

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog

mandag den 7. august 2017

Kære forbruger
Søndag aften fandt vi bruddet på den vandledning, som gav udfordringer med hensyn til levering af vand til Stågbak, Skægshøj, Tuerbak og Ruesbak i Klitmøller. Der var tale om et kraftigt brud på rørføringen, men Vandværket har arbejdet hele formiddagen i dag mandag, på at genetablere, så alle berørte forbrugere skulle nu have vand igen. 

Vi beklager ulejligheden, men håber, at alle igen har rindende vand. 

Venlig hilsen 
KlitVand
Den Driftsansvarlig
Ole Ryltoft

søndag den 6. august 2017

Ustabilt Vandtryk


Der er desværre ustabilt vandtryk fra Klitmøller Vandværk og nogle steder i byen er man uden vand.

Vi arbejder på sagen, men glæder os samtidig over, at Danmark netop har scooret til 1-0....

tirsdag den 18. april 2017

lørdag den 15. april 2017

Påskelørdag, den 15. april 2017


Over 300 til vanddag 

Generalforsamlingen i KlitVand, som danner rammerne for sammenlægningen af Klitmøller Vandværk og Vester Vandet Vandværk, blev det helt store tilløbsstykke Påskelørdag. Der kom vand fra oven, og fra glassene i rigelige mængder. 8.-10 grader uden for teltet. Over 300 forbrugere til at varme indendørs. Alt gik vel – men strømme gik, og times tid uden varmekanoner, fik dog ikke folk til at snyde sig selv for at få hele oplevelsen med. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt med applaus. Årsrapporten ligeså. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev godkendt. Bjarne Bak Pedersen  og Martin Nystrup Andersen – begge blev genvalgt til bestyrelsen. De to suppleanter, Ronald Klitte og Preben Elsberg, blev genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte også Revision Limfjord, som revisionsselskab.
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 9., maj 2017 kl. 17,oo på Vandværket i Klitmøller.

Det nye vandværk blev indviet efter generalforsamlingen. Det var den mangeårige tidligere vandpasser og æresmedlem, Svend Vangsgaard, der foretog den officielle handling ved at klippe ”det blå bånd” - og så var der lejlighed til at kigge og få viden.

Info/tomlindskog

Ekstra ordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af en enstemmig generalforsamling. Men da ikke alle nødvendige stemmer var tilstede, indkalder bestyrelsen herved til en ekstraordinær generalforsamling, som afvikles tirsdag den 9. maj 2017 kl. 17.oo på Vandværket i Klitmøller.

Eneste punkt på dagsorden er:

Vedtagelse af vedtægtsændringer – godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. april 2017
      

Bestyrelsen 
Tom Lindskog

onsdag den 12. april 2017

Klitmøller er populær. Og Vandværket er meget populær:

En VANDvittig rekord med over 300 til vand!

Efter sammenlægningen med Vester Vandet Vandværk afholdes KlitVand (det nye navn for de to værker) den første generalforsamling. 
Det sker Påskelørdag. Efterfølgende forestår bestyrelsen indvielsen af det nye Vandværk, hvortil forbrugere har haft mulighed for at tilmelde sig til receptionen inden fristens udløb. – Over 300 har meldt sin ankomst.  

Det er aldrig sket før. Og det sker nok heller ikke siden, at så mange bakker op om det lokale forbrugerejede vandværk, siger presse- & kommunikationsansvarlig og medlem af bestyrelsen i KlitVand, 
Tom Lindskog, Klitmøller. 

De to begivenheder afvikles på Vandværket i Klitmøller lørdag fra lørdag formiddag!

Normalt Vandtryk

Der er nu igen normalt vandtryk i hanerne i Klitmøller, og det vil der også være resten af påsken. 

Vi ønsker god påske!

Ole Ryltoft
Driftsansvarlig 
KlitVand AnS

tirsdag den 11. april 2017

Svagt vandtryk

Forbruger oplysning: 
Der kan fortsat opstå manglende vandtryk i hanerne i Klitmøller. Baggrunden er omlægning 
af hovedrør på Klitmøller Vandværk. Tak til de forbrugere, som har ringet og fortalt om jeres oplevelser. Vi har 
styr på vandet.  

Hilsen Ole Ryltoft, Driftsansvarlig

fredag den 31. marts 2017

KlitVand AnS

Ordinær Generalforsamling - Påskelørdag

Der indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i KlitVand (Klitmøller Vandværk og
Vester Vandet Vandværk) efter sammenlægningen af de to forbrugerejede vandværker.

Lørdag den 15. april 2017 kl. 11.30 (adgang kl. 11.00)

Sted: Klitmøller Vandværk, Nystrupvej 50, Klitmøller – indgang fra Vangvej 

DER ER NU LUKKET FOR TILMELDING!

tirsdag den 21. marts 2017

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling - Påskelørdag
Der indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i KlitVand (Klitmøller Vandværk og Vester Vandet Vandværk)  efter sammenlægningen af de to forbrugerejede vandværker.
Det sker: Lørdag den 15. april 2017 kl. 11.30 (adgang kl. 11.00)
Sted: Klitmøller Vandværk, Nystrupvej 50, Klitmøller – indgang fra Vangvej 
Den formelle indkaldelse indlægges på hjemmeside i uge 12.
Efter generalforsamlingen - Påskelørdag
Officiel indvielse af det nye vandværk med reception fra kl.12.30-16.00 – samme dag. 
Invitation indlægges på hjemmesiden i uge 12
På gensyn 
Bestyrelsen

Der lukkes for vandet i dag...

*** OPDATERING - VANDET ER LUKKET OP IGEN ***


Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 1o – kl. 14 
lukkes der for vandtilførslen til Klitmøller by. 

Det sker som følge af påkrævet rørarbejde ved Klitmøller Vandværk.  

Det vil være god idé, at sikret sig ”vandforsyning” forinden kl. 1o.

På forhånd tak for en positiv forståelse. 

Bestyrelsen 
Tom Lindskog
KlitVand/Klitmøller Vandværk!

torsdag den 19. januar 2017