slideshow


onsdag den 12. april 2017

Klitmøller er populær. Og Vandværket er meget populær:

En VANDvittig rekord med over 300 til vand!

Efter sammenlægningen med Vester Vandet Vandværk afholdes KlitVand (det nye navn for de to værker) den første generalforsamling. 
Det sker Påskelørdag. Efterfølgende forestår bestyrelsen indvielsen af det nye Vandværk, hvortil forbrugere har haft mulighed for at tilmelde sig til receptionen inden fristens udløb. – Over 300 har meldt sin ankomst.  

Det er aldrig sket før. Og det sker nok heller ikke siden, at så mange bakker op om det lokale forbrugerejede vandværk, siger presse- & kommunikationsansvarlig og medlem af bestyrelsen i KlitVand, 
Tom Lindskog, Klitmøller. 

De to begivenheder afvikles på Vandværket i Klitmøller lørdag fra lørdag formiddag!