slideshow


lørdag den 15. april 2017

Påskelørdag, den 15. april 2017


Over 300 til vanddag 

Generalforsamlingen i KlitVand, som danner rammerne for sammenlægningen af Klitmøller Vandværk og Vester Vandet Vandværk, blev det helt store tilløbsstykke Påskelørdag. Der kom vand fra oven, og fra glassene i rigelige mængder. 8.-10 grader uden for teltet. Over 300 forbrugere til at varme indendørs. Alt gik vel – men strømme gik, og times tid uden varmekanoner, fik dog ikke folk til at snyde sig selv for at få hele oplevelsen med. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt med applaus. Årsrapporten ligeså. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev godkendt. Bjarne Bak Pedersen  og Martin Nystrup Andersen – begge blev genvalgt til bestyrelsen. De to suppleanter, Ronald Klitte og Preben Elsberg, blev genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte også Revision Limfjord, som revisionsselskab.
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 9., maj 2017 kl. 17,oo på Vandværket i Klitmøller.

Det nye vandværk blev indviet efter generalforsamlingen. Det var den mangeårige tidligere vandpasser og æresmedlem, Svend Vangsgaard, der foretog den officielle handling ved at klippe ”det blå bånd” - og så var der lejlighed til at kigge og få viden.

Info/tomlindskog