slideshow


mandag den 25. september 2017

Vinteren kommer

Klitmøller og Vester Vandet: Sommerhusejere/Fritidshuse. Husk at lukke for vandet eller frostsikre, inden ud lukker ned for vinteren, så vandskader undgås. 
Hjælp os samtidig med, at spore eventuelle lækager på rørføringerne. Ring straks til den Driftsansvarlige, hvis du ser noget unormalt!

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog

Brud på rørledning....

Klitmøller:  Der har været et brud på rørledningen på den sydlige del af Vangsåvej, hele Klitstien og Pinbak her til formiddag. Årsagen er et gravearbejde.
KlitVand har været i gang med at udbedre skaden, så alle igen kan få friskt vand i hanerne. Kl. 13 i dag mandag er der fortsat en uregelmæssighed, idet en af 
Sikkerhedsventilerne i området ikke opfører sig normalt, men der arbejdes intens på sagen.  Vi kan også oplyse, at der fredag aften blev konstateret et brud
på en af rørføringerne, i det område ved Åen ved Vestermøllevej, hvor der arbejdes med tunge maskiner og opgravninger. Denne rørbrud blev reetableret efter
et par timer. 

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog