slideshow


mandag den 25. september 2017

Brud på rørledning....

Klitmøller:  Der har været et brud på rørledningen på den sydlige del af Vangsåvej, hele Klitstien og Pinbak her til formiddag. Årsagen er et gravearbejde.
KlitVand har været i gang med at udbedre skaden, så alle igen kan få friskt vand i hanerne. Kl. 13 i dag mandag er der fortsat en uregelmæssighed, idet en af 
Sikkerhedsventilerne i området ikke opfører sig normalt, men der arbejdes intens på sagen.  Vi kan også oplyse, at der fredag aften blev konstateret et brud
på en af rørføringerne, i det område ved Åen ved Vestermøllevej, hvor der arbejdes med tunge maskiner og opgravninger. Denne rørbrud blev reetableret efter
et par timer. 

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog