slideshow


mandag den 25. september 2017

Vinteren kommer

Klitmøller og Vester Vandet: Sommerhusejere/Fritidshuse. Husk at lukke for vandet eller frostsikre, inden ud lukker ned for vinteren, så vandskader undgås. 
Hjælp os samtidig med, at spore eventuelle lækager på rørføringerne. Ring straks til den Driftsansvarlige, hvis du ser noget unormalt!

Hilsen KlitVand
Tom Lindskog