slideshow


fredag den 14. september 2018

KlitVand informerer

Regeringen vil hjælpe landets forbrugerejede vandværker
Det skal være let at drive vandværk, vi skal have fjernet alt bøvl og bureaukrati, og så skal vi sikre lave priser til glæde for forbrugerne. Nogenlunde sådan lyder et udspil fra to af regeringens ministre. Et forslag, der vækker stor glæde hos Danske Vandværker.
Hos vandværkernes brancheorganisation har man længe skældt ud over vandsektorloven, og nu ser det ud til, at politikerne har lyttet. Som endnu et led i regeringens afbureaukratisering spiller den nu ud med tre forslag, der vil gøre det muligt for de forbrugerejede vandværker, som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand at komme ud af vandsektorloven. Den eneste betingelse er, at ejerne selv skal beslutte det på vandværkets generalforsamling. Da forsyningssikkerheden er altafgørende, skal vandværkerne stadig være omfattet af performance benchmarkingen.

Ministrenes tre fokusområder:
·        Det skal være nemmere og billigere at drive et mindre vandværk
·        Vi skal have fjernet alt det bureaukratiske bøvl, som især har ramt de mindre vandværker hårdt
·        Vandpriserne skal fortsat være lave, derfor skal vandværkerne ikke betale skat.

Vandsektorloven har længe været en torn i vandværkernes øjne, og udmeldingen fra regeringen vækker naturligvis stor glæde hos Danske Vandværker.

Direktør Susan Münster siger:
”Vi har arbejdet for det her længe, og vi er selvfølgelig enormt glade for den velvilje, vi møder hos regeringen. Nu krydser jeg fingrene for, at alle brikkerne falder på plads, så vi får en rigtig god løsning til glæde for alle. I dag kæmper mange vandværker med generationsskifte problematikker, hvor konsolidering ikke er en løsning, og mange mindre vandværker ser ikke sammenlægning og samarbejde som en mulighed af angst for at komme ind under økonomiske regulering og skattepligt i regi af vandsektorloven. Men det er vigtigt at understrege, at det her ikke skal være en sovepude for vandværkerne. Vi skal fortsat have fokus på god, effektiv vandværksdrift og godt bestyrelsesarbejde”.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt (V) siger om udspillet:
”Skatteministeren og jeg har givet hinanden hånden på, at vi vil arbejde for at få løsnet grebet om de forbrugerejede vandværker. De bliver i alt for høj grad ramt af unødvendigt bureaukrati. Det ser jeg jo, når jeg besøger landets forbrugerejede vandværker, hvor der gøres et enormt godt stykke arbejde”.

Kilde:14. september 2018:  Pressemeddelelse udsendt fra foreningen Danske Vandværker, der er brancheorganisation for de danske forbrugerejede vandværker

onsdag den 15. august 2018

Forbruger information

Vandværket i Klitmøller informerer:

Vi lukkede for vandforsyningen til Klitmøller by i dag kl. 14.20, men her kl. 15.15 skulle vandforsyningen igen være etableret.

Dog med lidt lavere tryk, mens der ”varmes op” til normalt tryk.

Vi beklager driftsforstyrrelsen og ønsker en forsat god sommerdag.

Hilsen KlitVand

Forbruger informationKære forbruger

Vandværket i Klitmøller informerer: 


Vandværket bliver desværre nødsaget til at lukke for vandtilførslen i Klitmøller by ca. kl. 14.05, som følge af den tekniske fejl, som driller os. 

Men alt er sat ind på at udbedre, og vi håber det vil ske hurtigt. Vi beder om tålmodighed, og melder tilbage, når vi har nyt. 

Hilsen KlitVand - Tom Lindskog - Mobil 40282340 ved yderligere spørgsmål.