slideshow


mandag den 26. marts 2018

Vandspild koster mange penge!


*Til alle husejere, sommerhusejere, sommerhusudlejere, udlejere i Klitmøller og Vester Vandet!

Det kan nemt koste mange tusinde kroner, hvis der opstår brud på vandledningen!

Hvis du finder et brud, så ring/sms til Vandværket. Det hjælper os alle!

KlitVand opfordrer nu alle som bevæger sig i områderne i Klitmøller og Vester Vandet om at være opmærksomme på eventuelle ledningsbrud eller vandhaner, hvor vandet siver eller fosser ud.

Vi beder derfor alle forbrugere om hjælp til at spotte vandspild fra brud i jorden efter hård frost. Her i Påsken åbner mange op for sæsonen i sommerhusene, og det kan nemt være her, der er ledningsbrud i vejen, på grunden eller ved huset. Tjek din måler også.

Vi opfordrer alle til at ringe til vandværket, hvis der er mistanke om ledningsbrud. KlitVand oplever stadig et for stort vandspild. Og det rammer alle forbrugere! Det skyldes især gamle tærede rør og utætte ventiler.
Vi har derfor i fælles interesse brug for alles øjne. Meld tilbage!

Hvis du oplever ekstremt lavt vandtryk, når du tapper vand?
Hvis du oplever fugtigt sand/jord, hvor det ikke er normalt?
Hvis du ser en rørsprængning, hvor vandet løber?
Hvis du ser en frostsprængt udendørs vandhane – eller høre vandet pibler ud?
Kig i din brønd – og se om alt er, som det skal være
Tjek din vandmåler – som skal være i stå – når du ikke bruger vand!

Ring straks til Vandværket:
Klitmøller: Ole Ryltoft                                mobil 2336 3018  eller
Vester Vandet: Jens Kanstrup                  mobil 2020 7065 

Hilsen
Bestyrelsen – KlitVand
Tom Lindskog
Mobil 4028 2340

Påsken 2018