slideshow


søndag den 27. januar 2019

Info. til Sommerhusejere:


Tjek for frostsprængninger!

Efter frost, sne og nu frisk vind, så kan der ske brud på vandrør, hvis sommerhuset ikke er lukket af til vinteren. En frostsprængning i huset og på grunden er for ejerens risiko og ansvar.
Vi beder alle hjælpe med at kigge for eventuelle brud i sommerhusområderne. Ring straks til driftsansvarlig Ole Ryltoft – mobil 2336 3018, hvis du oplever noget unormalt.
Sådan undgår du frostskader i vandrør
– Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
– Kom frostvæske i toilet og i alle afløb
– Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
– Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
– Sætter du varme på, skal du huske at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så kommer varmen også derind.

Risikoen for frostsprængninger på dine vandrør er størst, hvis:

– Der er hård frost
– Vandet i rørene står stille
– Rørene ikke er isolerede
– Rørene ligger i et ikke-isoleret rum
Fortsat god weekend.

Hilsen Bestyrelsen
KlitVand AnS

lørdag den 12. januar 2019

KlitVand informerer


Slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer

Politikerne fortjener stor ros for den aftale, de har indgået om beskyttelse af vores drikkevand. Aftalen betyder, at der fremover ikke må bruges pesticider i nærheden af drikkevandsboringerne. Samtidig opprioriteres screeningen, så grundvandet skal testes for flere stoffer. Politikerne er også blevet enige om at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssig brug fra 1. juli 2020.

Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker, siger:  ”Der er tale om nogle super vigtige skridt for til gavn for drikkevandet. Politikerne har truffet mange gode beslutninger, for det er centralt, at vi både får øget beskyttelsen af vores drikkevand og samtidig får meget bedre tjek på overvågningen af vores grundvand. Vi glæder os til at bistå vores vandværker, når aftalen skal implementeres lokalt i kommunerne”.

Til og med 2022 skal kommunerne vurdere alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der bruges pesticider til erhvervsmæssige formål. En del af den vurdering vil også være at tage stilling til, om der er eksisterende vaskepladser inden for BNBO, der skal flyttes. Politikerne bag aftalen ønsker, at kommunerne, så vidt det kan lade sig gøre, skal indgå frivillige aftaler med lodsejere og vandværker. Aftalepartnerne vil hvert år modtage en status for gennemgangen for at sikre, at der er fremdrift på området. Når kommunerne ikke i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO’erne, vil aftaleparterne indføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. 

”Jeg er glad for aftalen, men på lidt længere sigt kan det blive nødvendigt at kigge nærmere på andre ting, så vi kan blive ved med at tappe os et glas vand fra hanen uden bekymring. Her tænker jeg for eksempel på de områder, hvor grundvandsdannelsen er sårbar”, fastslår direktør Susan Münster.  

Aftalen om sprøjtefri BNBO’er er indgået i regi af pesticidstrategien, der er indgået af regeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Pressemeddelelse fra Danske Vandværker – fredag den 11.januar 2019