slideshow


søndag den 27. januar 2019

Info. til Sommerhusejere:


Tjek for frostsprængninger!

Efter frost, sne og nu frisk vind, så kan der ske brud på vandrør, hvis sommerhuset ikke er lukket af til vinteren. En frostsprængning i huset og på grunden er for ejerens risiko og ansvar.
Vi beder alle hjælpe med at kigge for eventuelle brud i sommerhusområderne. Ring straks til driftsansvarlig Ole Ryltoft – mobil 2336 3018, hvis du oplever noget unormalt.
Sådan undgår du frostskader i vandrør
– Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
– Kom frostvæske i toilet og i alle afløb
– Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
– Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
– Sætter du varme på, skal du huske at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så kommer varmen også derind.

Risikoen for frostsprængninger på dine vandrør er størst, hvis:

– Der er hård frost
– Vandet i rørene står stille
– Rørene ikke er isolerede
– Rørene ligger i et ikke-isoleret rum
Fortsat god weekend.

Hilsen Bestyrelsen
KlitVand AnS