slideshow


mandag den 15. april 2019

Generalforsamling i KlitVand den 29. maj

Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag den 29. maj 2019 kl. 18.oo

Sted: Sportspladsen, Vangvej, Klitmøller (i opvarmet telt – som vi lejer sammen med Sportsfesten i Klitmøller)

Indkaldelsen: Udsendes senest i uge 19

Tilmelding: Kan ske fra uge 19

Der skal ikke ske tilmelding til selve generalforsamlingen, men derimod til det efterfølgende traktement.

Vi ønsker alle i Vester Vandet og Klitmøller en rigtig god påske!

KlitVand

p.b.v.
Tom Lindskog