slideshow


onsdag den 18. december 2019

Årsaflæsning


Årsaflæsning af vand sker i Vester Vandet ved brug af selvaflæsningskort, som er bragt ud til forbrugerne af bestyrelsesmedlem Morten Sørensen. Venligst udfyld kortet og leverer det tilbage til Morten Sørensen, Lien 28, Vester Vandet. Eller indtast oplysningerne via det telefonnummer, som er påført kortet. KlitVand hjemmesiden kan ikke bruges hertil. Det er planen, at vandmålere i Vester Vandet forsynes med en radiosender, så aflæsning sker automatisk fra Vandværket. Gerne retur senest fredag den 20. december.

I Klitmøller aflæses vandmålerene automatisk af Vandværkets Driftsansvarlige. Vi forventer, at det sker i indeværende uge, således aflæsningerne er foretaget inden jul.
Opkrævninger for årsforbrug bliver udsendt af KlitVand omkring 1. marts. Der kommer også en opkrævning fra Thitsted Spildvand A/S (ejet af kommunen) på særskilt opkrævning. Det sker i løbet af januar.

KlitVand/tomlindskog

tirsdag den 17. december 2019

Udskiftning af vandmålere


KlitVand gennemfører i disse dage udskiftninger af vandmåre og radiostyrings systemer hos en række forbrugere i Klitmøller. Det skyldes, at radiosignalet ikke blev modtaget, da Vandværkets driftsansvarlige var ude for at aflæse målerne automatisk. Der var en del manglende aflæsninger.
Efter de foretagne udskiftninger bliver der så aflæst på ny. Det sker i indeværende uge, hvor de driftsansvarlige Ole Ryltoft og Bjarne Bak Pedersen aflæser alle målere via Ipad. De kører en blå hvid bil og en hvid bil. 

KlitVand /tom lindskog

Klip fra Thisted Dagblad den 11/12 2019

Klitmøller og Svinkløv blandt bedste rejsemål
NORDJYLLAND: Det internationale rejsemedie Travel + Leisure, der hver måned læses af over 9 millioner rejseglade turister verden over, har netop udnævnt to nordjyske områder som værende blandt de 50 bedste rejsemål i 2020.

Det drejer sig om henholdsvis Klitmøller og Svinkløv Badehotel, der placerer sig som nummer 25 på den fornemme liste. Klitmøller fremhæves for byens særlige surfing-paradis Cold Hawaii, mens Svinkløv ... Niklas Grønborg


Link til artikel:
Klitmøllerog Svinkløv blandt bedste rejsemål