slideshow


mandag den 9. december 2019

Der er rift om vandet i Klitmøller

De seneste måneder har KlitVand fået et haw af anmodninger om vandtilslutning til byggemodning i Klitmøller. - Vi har faktisk ligget vandret i bestyreelsen med at indhente tilbud og udarbejde priser for de opgaver, som allerede er igang og andre, som afventer godkendelser hos kunden. Vi husker ikke en storhedstid med nedlæggelse af vandledninger, som denne.

Stågbak udstykning
Siden september måned har vores valgte entreprenør, Allan Thomsen, færdig gjort hele vandforsyningen til den nye byggemodning ved Stågbak. Efterfølgende er der nedlagt ny rørføring og tilslutninger fra Stågbak og Tuerbak og Skægshøj. Det er en videreførelse af ledningsnedlæggelsen og fornyelsen af vandledningen,som går fra Westermøllevej mod Tuerbak. Den første del af dette arbejdet blev udført i forbindelse med åløbets ændring for et par år siden.

Vangvej udstykning
I disse dag er pløjes der så en hovedvandledning ned på det nye boligområde mellem Kystvejen og Vangvej. Her er der to projekter med boliger, som skal have vandforsyningen. Selve hovedledningen svejses og plæjes ned parallel med åen. Herfra bliver der så ført stikledninger til de to byggemodne områder.

Men der er flere undervejs. På vestsiden af Vangvej er Thisted Bolig og Thisted Kommune iprojekteringsfasen med boliger. Det betyder, at vandværket fortsætter hovedledningen, som skydes under Vangvej og følger åen og kirkemuren parallel. Opgaven her forventes at vare ca. 2 uger. Dog er entreprenøren afhængig af vejret. Vande "ovenfra" er uønsket

/tomlindskog-klitvand- kommunikaton
mobil 40282340