slideshow


onsdag den 18. december 2019

Årsaflæsning


Årsaflæsning af vand sker i Vester Vandet ved brug af selvaflæsningskort, som er bragt ud til forbrugerne af bestyrelsesmedlem Morten Sørensen. Venligst udfyld kortet og leverer det tilbage til Morten Sørensen, Lien 28, Vester Vandet. Eller indtast oplysningerne via det telefonnummer, som er påført kortet. KlitVand hjemmesiden kan ikke bruges hertil. Det er planen, at vandmålere i Vester Vandet forsynes med en radiosender, så aflæsning sker automatisk fra Vandværket. Gerne retur senest fredag den 20. december.

I Klitmøller aflæses vandmålerene automatisk af Vandværkets Driftsansvarlige. Vi forventer, at det sker i indeværende uge, således aflæsningerne er foretaget inden jul.
Opkrævninger for årsforbrug bliver udsendt af KlitVand omkring 1. marts. Der kommer også en opkrævning fra Thitsted Spildvand A/S (ejet af kommunen) på særskilt opkrævning. Det sker i løbet af januar.

KlitVand/tomlindskog