slideshow


tirsdag den 17. december 2019

Udskiftning af vandmålere


KlitVand gennemfører i disse dage udskiftninger af vandmåre og radiostyrings systemer hos en række forbrugere i Klitmøller. Det skyldes, at radiosignalet ikke blev modtaget, da Vandværkets driftsansvarlige var ude for at aflæse målerne automatisk. Der var en del manglende aflæsninger.
Efter de foretagne udskiftninger bliver der så aflæst på ny. Det sker i indeværende uge, hvor de driftsansvarlige Ole Ryltoft og Bjarne Bak Pedersen aflæser alle målere via Ipad. De kører en blå hvid bil og en hvid bil. 

KlitVand /tom lindskog