slideshow


fredag den 25. september 2020

Generalforsamling i en coronaens skygge:

 Deltagelsen styrtdykker

I mange år har KlitVand haft det luksus problem, at finde lokaliteter, som kan huse de mange forbruger, der deltager vandværket årlige generalforsamling. Blot ikke i år. Coronakrisen er nemlig blevet en meget stor konkurrent til store forsamlinger. Vestjyderne bliver hjemme. Torsdag aften afholdt KlitVand sin årlige ordinære generalforsamling i Æ’ Redningshus i Klitmøller. Det skete med 4 måneder forsinkelse, da forsamlingen i juni måtte aflyses på grund Corona-krisen og forsamlingsforbuddet. Fremmødet i år var dog til at overskue. Kun 6 forbrugere var mødt frem, udover bestyrelse og suppleanter. – Jeg tror, at vi skal mindst 30 år tilbage i tiden for at matche året fremmøde. - Normalt holder vi forsamlingen i et stort telt for flere hundrede forbrugere, men coronakrisen var en svær modspiller, uanset bestyrelsen havde anbefalet, at der kun deltog 1 person pr. husstand og samtidig aflyst den efterfølgende traditionelle spisning. Der blev dog serveret rigeligt med vand til de fremmødte, og det blev en hyggelig og spørgelysten aften.

Læs den fulde årsberetning HER

Ros til bestyrelsen 

Deltagelsen ved årets generalforsamlingFormand Ole Ryltoft Kristensen bød forsamlingen velkommen og ærger sig over corona krisen, som også har ramt vores generalforsamling. Valgt til stemmetæller blev Anne Mette Andersen og Niels Jørgensen, Klitmøller og til dirigent Tonny Vangsgaard Gravesen, Klitmøller. Formandens fyldige beretning blev godkendt uden bemærkninger. Årsrapporten for 2019, blev også godkend. Det nye takstblad og budget blev ligeledes fremlagt af Klitmøller Regnskabskontor.   

Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsesvalget skete også i god ro og orden. Der var to på valg, Bjarne Bak Pedersen og Martin Nystrup Andersen, begge Klitmøller. De blev begge genvalgt. 

 Der skal vælges 2 suppleanter hvert år. Valgt blev Preben Elsberg, Klitmøller, som første suppleant og valgt blev Jesper Odder, Klitmøller i stedet for Ronald Klitte, som ikke ønskede at genopstille. Der var genvalg til revisorfirmaet Revision Limfjord, Thisted. Bestyrelsen takkede Ronald Klitte for sine mange år, og bød samtidig Jesper Odder velkommen. Suppleanterne har ret, men ikke pligt, til at deltage i uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, fortalte formanden. Der var ros til bestyrelsen for et godt arbejde for vandværket i Klitmøller og Vester Vandet. Afslutningsvis blev Martin Nystrup Andersen hædret for 25 år tro tjeneste i bestyrelsen, en milepæl, som Bestyrelsen forventes at fejre næste år, når og hvis forbrugerne igen får mulighed for at forsamles.

 /tomlindskog

 

Den nye bestyrelse i KlitVand AnS

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og rollefordelingen er ikke ændret i forhold året forinden.

 

Bestyrelsen består i dag af:

 

Ole Ryltoft Kristensen, formand, 1. Driftsansvarlig, Klitmøller  

 

Bjarne Bak Pedersen, næstformand, 2. Driftsansvarlig, Klitmøller  

 

Morten Sørensen, menigt medlem, Vester Vandet

 

Martin Nystrup Andersen, menigt medlem - (medlem af forretningsudvalget), Klitmøller

 

Tom Lindskog, sekretær - (medlem af forretningsudvalget)-

og ansvarlig for presse- og kommunikation, Klitmøller

 

                      Suppleanter

                      Preben Elsberg, Klitmøller                ( 1.suppleant)

Jesper Odder, Klitmøller                    (2. suppleant)

 

Revision Limfjord, Thisted

onsdag den 9. september 2020

Indkaldelse Generalforsamling

Hermed indkaldelse til generalforsamling, 
klik på dette LINK

tirsdag den 21. april 2020

Generalforsamlingen udsættes – sundhed går frem for alt!

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens råd for at undgå coronasmitte aflyses den planlagte generalforsamling i KlitVand. Årets højtid var fastlagt til den 4. juni.
Vi udsætter dermed årets generalforsamling til forsamlingsforbuddet er ophævet, og vender derefter tilbage med dato, tid og sted for afviklingen. Følg med på hjemmesiden www.klitvand.dk
Facebook og opslag i Vester Vandet og Klitmøller.
Husk: Vaske hænder, drikke rigeligt med vand og hold afstand!
PS: Husk ligeledes at tilmeldte dig KlitVands sms service for din mobiltelefon. Det gøres på hjemmesiden, og så får du direkte besked, når vi har væsentligt at meddele.

Hilsen
KlitVand
Bestyrelsen:

Ole Ryltoft, Bjarne Bak Pedersen, Morten Sørensen, Martin N. Andersen, Tom Lindskog

mandag den 13. april 2020

KlitVand informerer: Mombak området!

Vandværket har fundet en lækage i hovedvandrør på Mombak. 
Vi holder os fra at reparere her i Påsken - men tirsdag morgen, går vandet altså
Vi lukker simpelthen i nogle timer. Hvor mange timer, ved vi ikke. Derfor anbefaler vi, at bade mandag aften inden kl. 22. Sørg for vandforsyninger til kaffe/the - og rigeligt med drikkevand - samt vand til at vaske hænder i. 

Du oplever derfor et lavere tryk gennem hanerne fra i går lørdag. 
Fortsat god påske - vi holder afstand og passer vore forbrugere. 

Hilsen 
KliltVand 
p.b.v. 
Tom Lindskog

onsdag den 18. marts 2020

Forbruger information


Vandværkerne i Vester Vandet og Klitmøller
Det danske samfund er sat på ”stand by” med Corona virussen.
KlitVand følger naturligvis regeringens opfordring, om at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger og øvrige anvisninger, som måtte komme i tiden fremover. 
KlitVand har tidligere meddelt, at den årlige generalforsamling finder sted den 4. juni 2020. Vi håber naturligvis, at der forinden er opnået normale tilstande, som vil medføre, at der åbnes op for større forsamlinger, således at vi kan gennemføre generalforsamlingen på samme vis, som sidste år. I modsat fald vil det medføre, at vi ændrer forsamlingen i henhold til love og paragraffer under hensyn til regeringens opfordringer.
Det får her og nu den konsekvens, at vi ikke åbner op for tilmeldinger, hvilket vi håber der er god forståelse for i denne meget svære tid for os alle.  

Hvad gør vi under krisen?
Bestyrelsen i KlitVand i dag godkendt en udvidet beredskabsplan, som især retter sig mod de fysiske vandværker i Vester Vandet og Klitmøller, hvortil der i primær omfang kun bliver adgang for de Driftsansvarlige i det omfang det er nødvendigt.
Vi kan digitalt overvåge vandværket, og derfor minimerer vi adgangen til såvel værkerne som områderne, og især for området ved Klitmøller Vandværk, bliver det adgang forbudt for uvedkommende.
Al mødevirksomhed er udsat og foregår fremover via digitale kanaler.

Hvad gør du som forbruger?
Hvis du skal i kontakt med Vandværket, så skal du venligst ringe på hovednummeret:
KlitVand telefon: 9797 5679 – omstilling

Driftsansvarlig telefon:
Ole Rylfoft  2336 3018 

Bjarne Bak Pedersen 2360 7855


Det være sig ved ledningsbrud eller unormal vandforsyning, således at den Driftsansvarlige kan give råd og vejledning og forinden besøg, sørge for korrekt håndtering og minimere evt. smittefare.

Vi er på – døgnet rundt – for din skyld! 

Tak for din forståelse.

Venlig hilsen
KlitVand
p.b.v.
Tom Lindskog
Kommunikation
Telefon: 4028 2340

søndag den 9. februar 2020

KlitVand lukker for vandet mandag morgen

Område: Primært for sommerhuse syd for Ørhagevej i Klitmøller 

Vandværket i Klitmøller lukker for vandtilførslen kl. 8.30 mandag morgen. 
Det får betydning for forbrugerne syd for Ørhagevej i øst og vestlig retning. Årsagen er, at vi har fundet en kraftig lækage på vandledningen beliggende på Spanggårdsvej. 
Vi håber, at vi kan udbedre skaden i løbet af formiddagen. I modsat fald så bliver vi nødsaget til at gøre opgaven færdig over middag. 

Skulle der væres spørgsmål i løbet af i morgen mandag, så er du velkommen til at kontakte Driftsansvarlig Ole Ryltoft mobil 2336 3018. Vi forsøger at løse opgaven uden al for megen gene, men opfordrer til at forsyne jer med vand fra hanen inden kl. 8.30 i morgen tidlig. På forhånd tak for jeres forståelse. 

Med venlig hilsen
p.b.v.
Tom Lindskog