slideshow


onsdag den 18. marts 2020

Forbruger information


Vandværkerne i Vester Vandet og Klitmøller
Det danske samfund er sat på ”stand by” med Corona virussen.
KlitVand følger naturligvis regeringens opfordring, om at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger og øvrige anvisninger, som måtte komme i tiden fremover. 
KlitVand har tidligere meddelt, at den årlige generalforsamling finder sted den 4. juni 2020. Vi håber naturligvis, at der forinden er opnået normale tilstande, som vil medføre, at der åbnes op for større forsamlinger, således at vi kan gennemføre generalforsamlingen på samme vis, som sidste år. I modsat fald vil det medføre, at vi ændrer forsamlingen i henhold til love og paragraffer under hensyn til regeringens opfordringer.
Det får her og nu den konsekvens, at vi ikke åbner op for tilmeldinger, hvilket vi håber der er god forståelse for i denne meget svære tid for os alle.  

Hvad gør vi under krisen?
Bestyrelsen i KlitVand i dag godkendt en udvidet beredskabsplan, som især retter sig mod de fysiske vandværker i Vester Vandet og Klitmøller, hvortil der i primær omfang kun bliver adgang for de Driftsansvarlige i det omfang det er nødvendigt.
Vi kan digitalt overvåge vandværket, og derfor minimerer vi adgangen til såvel værkerne som områderne, og især for området ved Klitmøller Vandværk, bliver det adgang forbudt for uvedkommende.
Al mødevirksomhed er udsat og foregår fremover via digitale kanaler.

Hvad gør du som forbruger?
Hvis du skal i kontakt med Vandværket, så skal du venligst ringe på hovednummeret:
KlitVand telefon: 9797 5679 – omstilling

Driftsansvarlig telefon:
Ole Rylfoft  2336 3018 

Bjarne Bak Pedersen 2360 7855


Det være sig ved ledningsbrud eller unormal vandforsyning, således at den Driftsansvarlige kan give råd og vejledning og forinden besøg, sørge for korrekt håndtering og minimere evt. smittefare.

Vi er på – døgnet rundt – for din skyld! 

Tak for din forståelse.

Venlig hilsen
KlitVand
p.b.v.
Tom Lindskog
Kommunikation
Telefon: 4028 2340