slideshow


fredag den 25. september 2020

Generalforsamling i en coronaens skygge:

 Deltagelsen styrtdykker

I mange år har KlitVand haft det luksus problem, at finde lokaliteter, som kan huse de mange forbruger, der deltager vandværket årlige generalforsamling. Blot ikke i år. Coronakrisen er nemlig blevet en meget stor konkurrent til store forsamlinger. Vestjyderne bliver hjemme. Torsdag aften afholdt KlitVand sin årlige ordinære generalforsamling i Æ’ Redningshus i Klitmøller. Det skete med 4 måneder forsinkelse, da forsamlingen i juni måtte aflyses på grund Corona-krisen og forsamlingsforbuddet. Fremmødet i år var dog til at overskue. Kun 6 forbrugere var mødt frem, udover bestyrelse og suppleanter. – Jeg tror, at vi skal mindst 30 år tilbage i tiden for at matche året fremmøde. - Normalt holder vi forsamlingen i et stort telt for flere hundrede forbrugere, men coronakrisen var en svær modspiller, uanset bestyrelsen havde anbefalet, at der kun deltog 1 person pr. husstand og samtidig aflyst den efterfølgende traditionelle spisning. Der blev dog serveret rigeligt med vand til de fremmødte, og det blev en hyggelig og spørgelysten aften.

Læs den fulde årsberetning HER

Ros til bestyrelsen 

Deltagelsen ved årets generalforsamlingFormand Ole Ryltoft Kristensen bød forsamlingen velkommen og ærger sig over corona krisen, som også har ramt vores generalforsamling. Valgt til stemmetæller blev Anne Mette Andersen og Niels Jørgensen, Klitmøller og til dirigent Tonny Vangsgaard Gravesen, Klitmøller. Formandens fyldige beretning blev godkendt uden bemærkninger. Årsrapporten for 2019, blev også godkend. Det nye takstblad og budget blev ligeledes fremlagt af Klitmøller Regnskabskontor.   

Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsesvalget skete også i god ro og orden. Der var to på valg, Bjarne Bak Pedersen og Martin Nystrup Andersen, begge Klitmøller. De blev begge genvalgt. 

 Der skal vælges 2 suppleanter hvert år. Valgt blev Preben Elsberg, Klitmøller, som første suppleant og valgt blev Jesper Odder, Klitmøller i stedet for Ronald Klitte, som ikke ønskede at genopstille. Der var genvalg til revisorfirmaet Revision Limfjord, Thisted. Bestyrelsen takkede Ronald Klitte for sine mange år, og bød samtidig Jesper Odder velkommen. Suppleanterne har ret, men ikke pligt, til at deltage i uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, fortalte formanden. Der var ros til bestyrelsen for et godt arbejde for vandværket i Klitmøller og Vester Vandet. Afslutningsvis blev Martin Nystrup Andersen hædret for 25 år tro tjeneste i bestyrelsen, en milepæl, som Bestyrelsen forventes at fejre næste år, når og hvis forbrugerne igen får mulighed for at forsamles.

 /tomlindskog

 

Den nye bestyrelse i KlitVand AnS

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og rollefordelingen er ikke ændret i forhold året forinden.

 

Bestyrelsen består i dag af:

 

Ole Ryltoft Kristensen, formand, 1. Driftsansvarlig, Klitmøller  

 

Bjarne Bak Pedersen, næstformand, 2. Driftsansvarlig, Klitmøller  

 

Morten Sørensen, menigt medlem, Vester Vandet

 

Martin Nystrup Andersen, menigt medlem - (medlem af forretningsudvalget), Klitmøller

 

Tom Lindskog, sekretær - (medlem af forretningsudvalget)-

og ansvarlig for presse- og kommunikation, Klitmøller

 

                      Suppleanter

                      Preben Elsberg, Klitmøller                ( 1.suppleant)

Jesper Odder, Klitmøller                    (2. suppleant)

 

Revision Limfjord, Thisted