slideshow


torsdag den 30. september 2021

Indkaldelse til generalforsamlingKlitVand Vandværk AnS

Ordinær generalforsamling 2021 & Reception

            Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for forbrugere i KlitVand AnS

(vandværkerne i Klitmøller og Vester Vandet)

Ejere=forbrugere har adgang uden tilmelding til generalforsamlingen! 
Max 2 personer pr. husstand)

Fredag den 15. oktober 2021 kl. 15.00. Adgang fra kl. 14.45

Sted: Æ Redningshus, Klitmøller.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere. 

2. Valg af dirigent.

3. Beretning om det forløbne år.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Budget og takstblad forelægges.

6. Behandling af indkomne forslag. 

 Forslag skal være os i hænde senest 5. oktober.2021 på mail: klitv[email protected]

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

På valg er Ole Ryltoft Kristensen og Tom Lindskog, der begge modtager genvalg.

8. Valg af og suppleanter for 1 år:

På valg er Preben Elsberg og Jesper Odder, der begge modtager genvalg.

9. Valg af offentlig godkendt revisorfirma.                   

10.  Eventuelt: Orientering om et naturprojekt i samarbejde med Nationalpark Thy

Forbrugere: Af praktiske hensyn beder vi om tilmelding til (generalforsamling og reception) på hjemmesiden www.klitvand.dk - senest den 13. oktober 2021. Tilmelding KAN SKE fra den 4. oktober 2021.

Bestyrelsen: Ole Ryltoft Kristensen, Bjarne Bak Pedersen, Morten Sørensen, Martin N. Andersen, Tom Lindskog

Reception fredag den 15.oktober 2021 kl. 16.30 (2 x 25 år)

Ole Ryltoft Kristensen og Martin Nystrup Andersen kan fejre 2x25 års bestyrelsesjubilæum i Vandværket. Det markeres med en reception i Æ Redningshus umiddelbart efter generalforsamlingen. Her vil det glæde os at se forbrugere, forretningsforbindelse, leverandører og venner af huset til et traktement.  

Af praktiske hensyn beder vi øvrige gæster om tilmelding på mail: [email protected] eller sms på 4028 2340 – man er også velkommen til at ringe for tilmelding.

På gensyn Bestyrelsen 
 
Ret til ændringer forbeholdes!!!!
 
 
Tilmelding på nedenstående link: