slideshow


Dagsorden til generalforsamling 15 april, Påskelørdag 2017

Dagsorden  (ejere=forbrugere har adgang uden tilmelding!)

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  5. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
  6. Behandling af indkomne forslag                                                                a. Bestyrelsen fremlægger reviderede vedtægter til godkendelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år: På valg er bestyrelsesmedlem og 1. driftsansvarlig Bjarne Bak Pedersen, Klitmøller (modtager genvalg) og forretningsfører Martin Nystrup Andersen, Klitmøller (modtager genvalg).
  8. Valg af suppleanter for 1 år: Ronald Klitte, Klitmøller (modtager genvalg) og Preben Elsberg, Klitmøller (modtager genvalg).
  9. Valg af offentlig godkendt revisionsfirma.
  10. Eventuelt 
Klik her for at se "Forslag til ændrede vedtægter"
 
Forslag skal være KlitVand i hænde senest 1o dage forinden generalforsamlingen. Forslag kan sendes på mail til KlitVand: klitvand@klitvand.dk eller ved brev til: KlitVand, Forretningsudvalget, Ørhagevej 100, Klitmøller 7700 Thisted.


På gensyn – derude i skoven fra Bestyrelsen


 formand, Ole Ryltoft, næstformand Jens Kanstrup, forretningsfører Martin N. Andersen, Presse og kommunikationsansvarlig Tom Lindskog, sekretær, bestyrelsesmedlem Bjarne Bak Pedersen. Suppleanter: Ronald Klitte og Preben Elsberg

Information: Generalforsamlingen afholdes i opvarmet telt opstillet ved Vandværket i Klitmøller. Efter generalforsamlingen er der reception og indvielse af det nye vandværk. Hertil indbydes forbrugere i Klitmøller og Vester Vandet. Husk tilmelding via hjemmesiden klitvand.dk

Klik på START nedenfor for at komme tilbage til forsiden med links til tilmelding og info omkring reception