slideshow


Flyt

Flytning/ejendomsforhold
Flytninger og ændrede ejendomsforhold
Her kan du informer vandværket om flytninger og ændrede ejendomsforhold.
Sådan gør du:

1. Ejendommens adresse.
2. Ejendommens tidligere ejer, navn.
3. Ejendommens nye ejer, navn.
4. Målervisning ved flytning/overtagelse.
5. Dato for flytning/overtagelse.

6. Evt. målernummer.