slideshow


SMS

SMS Service: Har du taletidskort, hemmeligt/udenlands nummer eller firmatelefon – så tilmeld dig her nederst på siden!   
SMS service: Har du et ganske almindelig mobilabonnement – så er du automatisk tilmeldt!

Via sms-service kan vi nu lynhurtigt sende sms-beskeder ud til samtlige forbrugere i Klitmøller og Vester Vandet.
Det sker, hvis der opstår driftsforstyrrelser. Det kan eksempelvis være pludselig opstået ledningsbrud, lukning for vandet samt almindelig serviceinformation 
(f.eks. målerskift, påmindelse om årsaflæsning mm.). 


Til- og/eller afmelding

Har du en af nævne mobilabonnementer, så skal du selv tilmelde dig vores SMS service
·         Telefoner med taletidskort
·         Telefoner med hemmeligholdte eller udeladte mobilnumre 
·         Telefoner med arbejdsrelaterede numre skal tilmeldes aktivt
·         Telefoner med udenlandsnummer og abonnement

Vandværket har automatisk adgang til øvrige danske mobilnumre fra de offentligt tilgængelige telefonbøger.

Pedeller og viceværter kan desuden tilmelde deres mobilnummer på de adresser, der måtte være relevante.

   Hurtig information via mobiltelefon, KlitVand.dk og vores Facebook skal være med til at give tilfredse 

forbrugere!

Spørgsmål – skriv til os på Klitvand.dk