slideshow


Vandkvalitet & Pris

Hvordan udvikler mit vandforbrug sig?

Du kan tjekke dit forbrug. Her kan du også se de foregående års udvikling. 

Du finder oplysningerne på Betalings-Service oversigten for februar 2017. 


Spørgsmål hertil – skriv til os på [email protected]


KLITVAND VANDVÆRK AnS

Takstblad 2019 i PDF klik HER
Takstblad, gældende fra 1/1 - 2019 til 31/12 – 2019

Vandkvalitet
Link til seneste kvalitets analyse

Forbrugerinformation /Vandværket
Klitmøller Vandværk er et andelsselskab, der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes op af 3 boringer, der er placeret på vandværksgrunden. Boringerne kan hver især næsten dække døgnbehovet. På værket bliver vandet først beluftet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandanalyser
Der er i årets løb foretaget 8 analyser af vandet. 4 hos forbrugere og 4 på vandværket.
Analyseresultaterne fremgår af tabellen under vandanalyser.
Vi har fortsat problemer med forhøjet jernindhold og turbiditet. Derfor har vi valgt, at indhente tilbud på trykfiltre, da vi nok må erkende, at det er svært, at leve op til gældende krav med vandbehandlingen på vores gamle filtre.

Årsanalyse

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner, kan det oplyses, at vandets hårdhed er steget til 11, hvilket vil sige middelhårdt vand.

Vandspild
Vi kom desværre lige ud på den forkerte side af 10 %. Vi har stadig gamle ledninger som trænger til udskiftning og vi følger løbende op på problemet. Forbrugerne opfordres til stadigvæk, at være opmærksomme på lækager og brud.

Vandmålere