slideshow


tirsdag den 18. april 2017

lørdag den 15. april 2017

Påskelørdag, den 15. april 2017


Over 300 til vanddag 

Generalforsamlingen i KlitVand, som danner rammerne for sammenlægningen af Klitmøller Vandværk og Vester Vandet Vandværk, blev det helt store tilløbsstykke Påskelørdag. Der kom vand fra oven, og fra glassene i rigelige mængder. 8.-10 grader uden for teltet. Over 300 forbrugere til at varme indendørs. Alt gik vel – men strømme gik, og times tid uden varmekanoner, fik dog ikke folk til at snyde sig selv for at få hele oplevelsen med. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt med applaus. Årsrapporten ligeså. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev godkendt. Bjarne Bak Pedersen  og Martin Nystrup Andersen – begge blev genvalgt til bestyrelsen. De to suppleanter, Ronald Klitte og Preben Elsberg, blev genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte også Revision Limfjord, som revisionsselskab.
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 9., maj 2017 kl. 17,oo på Vandværket i Klitmøller.

Det nye vandværk blev indviet efter generalforsamlingen. Det var den mangeårige tidligere vandpasser og æresmedlem, Svend Vangsgaard, der foretog den officielle handling ved at klippe ”det blå bånd” - og så var der lejlighed til at kigge og få viden.

Info/tomlindskog

Ekstra ordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af en enstemmig generalforsamling. Men da ikke alle nødvendige stemmer var tilstede, indkalder bestyrelsen herved til en ekstraordinær generalforsamling, som afvikles tirsdag den 9. maj 2017 kl. 17.oo på Vandværket i Klitmøller.

Eneste punkt på dagsorden er:

Vedtagelse af vedtægtsændringer – godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. april 2017
      

Bestyrelsen 
Tom Lindskog

onsdag den 12. april 2017

Klitmøller er populær. Og Vandværket er meget populær:

En VANDvittig rekord med over 300 til vand!

Efter sammenlægningen med Vester Vandet Vandværk afholdes KlitVand (det nye navn for de to værker) den første generalforsamling. 
Det sker Påskelørdag. Efterfølgende forestår bestyrelsen indvielsen af det nye Vandværk, hvortil forbrugere har haft mulighed for at tilmelde sig til receptionen inden fristens udløb. – Over 300 har meldt sin ankomst.  

Det er aldrig sket før. Og det sker nok heller ikke siden, at så mange bakker op om det lokale forbrugerejede vandværk, siger presse- & kommunikationsansvarlig og medlem af bestyrelsen i KlitVand, 
Tom Lindskog, Klitmøller. 

De to begivenheder afvikles på Vandværket i Klitmøller lørdag fra lørdag formiddag!

Normalt Vandtryk

Der er nu igen normalt vandtryk i hanerne i Klitmøller, og det vil der også være resten af påsken. 

Vi ønsker god påske!

Ole Ryltoft
Driftsansvarlig 
KlitVand AnS

tirsdag den 11. april 2017

Svagt vandtryk

Forbruger oplysning: 
Der kan fortsat opstå manglende vandtryk i hanerne i Klitmøller. Baggrunden er omlægning 
af hovedrør på Klitmøller Vandværk. Tak til de forbrugere, som har ringet og fortalt om jeres oplevelser. Vi har 
styr på vandet.  

Hilsen Ole Ryltoft, Driftsansvarlig