slideshow


mandag den 26. marts 2018

Generalforsamling Torsdag 26 April, kl. 18.00

KlitVand AnS
Ordinær Generalforsamling – før Store Bededag

Der indkaldes hermed til den anden ordinære generalforsamling i KlitVand 


Bemærk nyt sted for afholdelse: Sportspladsen Klitmøller

Klik HER for at læse officiel indbydelse 

Klik HER for tilmelding 

OBS! Sidste frist for tilmelding til spisning er 19 April.

Vandspild koster mange penge!


*Til alle husejere, sommerhusejere, sommerhusudlejere, udlejere i Klitmøller og Vester Vandet!

Det kan nemt koste mange tusinde kroner, hvis der opstår brud på vandledningen!

Hvis du finder et brud, så ring/sms til Vandværket. Det hjælper os alle!

KlitVand opfordrer nu alle som bevæger sig i områderne i Klitmøller og Vester Vandet om at være opmærksomme på eventuelle ledningsbrud eller vandhaner, hvor vandet siver eller fosser ud.

Vi beder derfor alle forbrugere om hjælp til at spotte vandspild fra brud i jorden efter hård frost. Her i Påsken åbner mange op for sæsonen i sommerhusene, og det kan nemt være her, der er ledningsbrud i vejen, på grunden eller ved huset. Tjek din måler også.

Vi opfordrer alle til at ringe til vandværket, hvis der er mistanke om ledningsbrud. KlitVand oplever stadig et for stort vandspild. Og det rammer alle forbrugere! Det skyldes især gamle tærede rør og utætte ventiler.
Vi har derfor i fælles interesse brug for alles øjne. Meld tilbage!

Hvis du oplever ekstremt lavt vandtryk, når du tapper vand?
Hvis du oplever fugtigt sand/jord, hvor det ikke er normalt?
Hvis du ser en rørsprængning, hvor vandet løber?
Hvis du ser en frostsprængt udendørs vandhane – eller høre vandet pibler ud?
Kig i din brønd – og se om alt er, som det skal være
Tjek din vandmåler – som skal være i stå – når du ikke bruger vand!

Ring straks til Vandværket:
Klitmøller: Ole Ryltoft                                mobil 2336 3018  eller
Vester Vandet: Jens Kanstrup                  mobil 2020 7065 

Hilsen
Bestyrelsen – KlitVand
Tom Lindskog
Mobil 4028 2340

Påsken 2018

fredag den 9. marts 2018

VIGTIG INFO

Vi opfordrer alle, i Klitmøller og Vester Vandet, om at ringe til vandværket, ved mistanke om ledningsbrud.

Ole Ryltoft, Klitmøller – mobil 2336 3018 eller Jens Kanstrup, Vester Vandet – mobil 2020 7065.

Vandværket i Klitmøller oplever stadigt for stort vandspild. Og det koster. Det skyldes især gamle rør, som er ødelagte. Det kan også være utætte ventiler. Vi får derfor brug for alles øjne!!

-Hvis du oplever et ekstremt lavt vandtryk, når du tapper vand?
-Hvis du oplever fugtigt sand/jord, hvor det ikke er normalt?
-Hvis du ser en rørsprængning, hvor vandet løber fra?
-Hvis du ser en frostsprængt udendørs vandhane?

Det er en stort projekt at skifte til nye vandrør, så vi skal fortsat bruge øjne og øret, for at lokalisere eventuelle brud.

Dag og nat

Der kan være lukket for vandet i perioder dag og nat af kortere varighed, fordi vandværket gør alt, for at lokalisere brud!

Kontakt straks vandværket, hvis du ser noget unormalt. Du må også gerne taget et foto og sende til [email protected] – men henvisning til adressen!

Ole Ryltoft, Klitmøller – mobil 2336 3018 eller Jens Kanstrup, Vester Vandet – mobil 2020 7065.

Vandledning frostsprængt

KlitVand, Klitmøller har fredag morgen konstateret en frostsprængning af vandrør i området syd for Ørhagevej.

Vandværkets driftsansvarlige er ude for at lokalisere sprængningen, som kan være ved et sommerhus, hvor der ikke er lukket for vandet.

Efter streng frost og nu tøvejr, så sker der brud.
Vi beder alle hjælpe med at tjekke eventuel brud i området, og hvis man opdager noget unormalt ,så ring straks til driftsansvarlig Ole Ryltoft – mobil 2336 3018.


Sådan undgår du frostskader i vandrør

– Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
– Kom frostvæske i toilet og i alle afløb
– Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
– Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
– Sætter du varme på, skal du huske at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så kommer varmen også derind.

Risikoen for frostsprængninger på dine vandrør er størst, hvis:

– Der er hård frost
– Vandet i rørene står stille
– Rørene ikke er isolerede
– Rørene ligger i et ikke-isoleret rum

KlitVand AnS

søndag den 4. marts 2018

Generalforsamling


Årets generalforsamling i KlitVand – Dagen før Store Bededag

Generalforsamlingen afvikles torsdag den 26.april 2018 kl. 18.oo. 

Sted: Sportspladsen Klitmøller. 

Kun ejere=forbrugere (max. 2 personer fra husstanden) kan deltage i generalforsamlingen. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.  Den officielle indkaldelse udsendes via KlitVand’s hjemmeside, SMS, Facebook i den kommende uge, hvorefter tilmelding til spisning kan foretages.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i program og sted for afholdelse.
På bestyrelsens vegne
Tom Lindskog

[email protected]