slideshow


lørdag den 1. juni 2019

Danmarks største vandgeneralforsamling


Generalforsamlingen startede kl. 18 i et stort opvarmet telt på
Sportspladsen i Klitmøller efter, at havde fået folder, skrivetøj og
stemmeseddel udleveret. 
Bestyrelsen startede generalforsamlingen med at mindes afdøde, bestyrelsesmedlem og næstformand, Jens Kanstrup, 
VesterVandet. Valgte som stemmetællere Helle Hundahl, Klitmøller og Hans
Søndergaard, Vester Vandet. 
Tonny Vangsgaard Graversen blev valgt til dirigent. 

Formand for KlitVand, Ole Ryltoft Kristensen, fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med akklamation af forsamlingen.

Generalforsamlingen i KlitVand er en af årets store begivenheder. -200 var på forhånd meldt til det efterfølgende traktement - Foto: KlitPosten.dk (link til artikel)

Årsregnskab blev gennemgået af Martin Nystrup Andersen, Klitmøller
Regnskabskontor og ligeså godkendte forsamlingen regnskabet med akklamation.
Han gennemgik også budget og takstblad til orientering.   

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen, hvorefter næste
punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter. Bestyrelsen
havde indstillet Preben Elsberg, Klitmøller og Morten Sørensen, Vester
Vandet, således den der fik flest stemmer blev valgt til bestyrelsen. 

Der blev ikke foreslået andre kandidater. Dirigenten kunne efterfølgende
stemmeoptællingen oplyse, at Morten Sørensen, Vester Vandet valgtes til
bestyrelsen for en 3-årige periode. Preben Elsberg, Klitmøller valgtes til
suppleant. På valg som suppleant var også Ronald Klitte, Klitmøller, og han
blev genvalgt. Ligeledes genvalgtes Revision Limfjord, Thisted som
revisionsselskab. 
Der var ganske få spørgsmål - men masser af rosende ord og
tilfredse tilkendegivelser til bestyrelsen - der efter generalforsamlingen
bød på lækre sild og bøfstroganoff og hertil rigeligt med vand og andre
drikkevarer. - Vi er Danmarks største vandgeneralforsamling - procentuelt -
fremgik det er bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen, som konstitueres senere, består herefter af: Bjarne Bak
Pedersen, Klitmøller Martin Nystrup Andersen, Klitmøller, Morten Sørensen,
Vester Vandet, Ole Ryltoft Kristensen, Klitmøller og Tom Lindskog,
Klitmøller. (Den daglige driftsansvarlig er Ole Ryltoft Kristensen og
assisteret af Bjarne Bak Pedersen i dennes fravær).
tl/


Vand og sport hånd i hånd


Formanden i KlitVand oplyste i sin beregning, at KlitVand og Sportsfesten
havde valgt at samarbejde om leje af telt og borde og stole, og på den måde
slået kludene sammen til økonomisk fordel for begge partere. - Vi kom med en
henvendelse til foreningerne bag Sportsfesten og naturligvis var de helt med
på ideen, kunne formanden fortælle i sin beretning. - Vi flyttede vores
generalforsamling, så vi kunne få synergi, oplyste formanden.  - Flere og
flere kommer til generalforsamlingen i KlitVand, og de senere år er vi
simpelthen " vokset ud af de gængse lokaler"  i Klitmøller. Derfor lejrer vi
nu telt, som kan opvarmes, og det fungerer møj fin, oplyste formaden for
KlitVand. For et par års siden kunne vandværket i Klitmøller indvie et helt
nyt og fuldautomatisk vandværk. Det skete den 15. april i kule og med slud,
noget rigtigt møgvejr. Her var der opstillet telt på Vandværkets arealer i
Klitmøller og godt 300 kom til generalforsamling og indvielsen - hvilket må
være en Danmarks rekord for generalforsamlinger i vandværker.
tl/